Aktualności

Protest pracowników RUCH SA

29 czerwca br. około trzystu pracowników protestowało przed Oddziałem Krajowej Dystrybucji Prasy RUCH SA przeciwko zapowiadanej likwidacji 75 procent jednostek organizacyjnych Spółki, zwolnieniom grupowym i łamaniu praw pracowniczych. Pikietę zorganizował Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w skład którego […]

Aktualności

Polscy celnicy nie chcą Kapicy!

Tak skandowali przedstawiciele funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej przed Sejmem RP w dniu 25 czerwca br.Kilkuset związkowców z Izb Skarbowych i Urzędów Celnych domagało się podobnych warunków pracy, jak inne służby mundurowe oraz postulowało obiecane […]

Brak grafiki
Aktualności

Koniec dialogu?

Jeśli parlament nie przyjmie poprawek postulowanych przez NSZZ „Solidarność”, Związek po uzgodnieniu z innymi centralami związkowymi rozważy zawieszenie udziału swoich przedstawicieli w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego i Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i jej zespołów branżowych. […]

Brak grafiki
Aktualności

Protest załogi ?RUCH” S.A.

W dniu 29 czerwca br. o godzinie 12.00 przed siedziba Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy „RUCH” S.A. w Warszawie ul. Jana Kazimierza 31/33 odbędzie się protest załogi „RUCH” S.A.Pikieta organizowana jest przez wszystkie związki zawodowe działające […]

Brak grafiki
Aktualności

Związki dla kobiet

26 czerwca br. w Warszawie odbył się pierwszy Kongres Kobiet. W panelu poświęconym związkom zawodowym wzięła udział Danuta Wojdat, Pełnomocnik NSZZ „S” ds. Kobiet. W sobotę i w niedzielę w Warszawie obradował I Kongres Kobiet. Chociaż […]

Brak grafiki
Aktualności

Rząd oszczędza na najuboższych

W dniu 15 czerwca br. w Warszawie obradował Zespół problemowy przy Komisji Trójstronnej ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Zespół nie zaakceptował informacji o stanie realizacji programu kryzysowej pomocy dla społeczeństwa, w szczególności wsparcia rodzin najuboższych, […]