Aktualności

Spotkanie z Organizacją Zakładową

W przededniu negocjacji płacowych, tj. 20 lutego 2024 roku, miało miejsce istotne spotkanie Organizacji Zakładowej w Hucie Warszawa, z udziałem Zastępcy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze – Dariusza Siarkowicza, który przybył na zaproszenie Przewodniczącego Organizacji […]