Brak grafiki
Aktualności

Antykryzysowa podpisana

W dniu 30 lipca 2009 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał dzisiaj ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu. Komentarz Janusza Śniadka, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pakiet antykryzysowy powinien być szybciej uchwalony i lepiej chronić rynek pracy. […]

Brak grafiki
Aktualności

Ocena rządu Donalda Tuska

Utrzymuje się zła passa gabinetu Donalda Tuska. Jego społeczny odbiór systematycznie się pogarsza. Już blisko połowa badanych (47%, o 3 punkty więcej niż w czerwcu) negatywnie ocenia rezultaty jego pracy. Tak samo jak miesiąc temu […]

Brak grafiki
Aktualności

Koszyk zdrowotny

Maria Ochman, przewodnicząca Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” uważa, że podpisanie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uruchomi szereg dalszych decyzji, które mogą być niekorzystne dla systemu opieki zdrowotnej a […]

Brak grafiki
Aktualności

Standardy odpowiedzialności społecznej

1 kwietnia 2009 rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatytułowanego „Promocja standardów odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwach”. Liderem projektu jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, partnerami […]

Brak grafiki
Aktualności

Zatrudnienie cudzoziemców

W związku z otrzymanymi w ostatnim czasie uwagami dotyczącymi zatrudnienia cudzoziemców kosztem obywateli polskich Zarząd Regionu Mazowsze zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o konkretnych faktach zatrudnienia legalnego/ nielegalnego obywateli państw trzecich kosztem […]

Brak grafiki
Aktualności

Trójstronna o minimalnej płacy

Płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku do 1317 zł – uchwałę w tej sprawie przyjęła 13 lipca br. Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych. Informacje w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. oraz wysokości średniorocznych wskaźników […]