Aktualności

Przedwakacyjne posiedzenie ZRM

29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze. Zebrani jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie wypłaty środków z Regionalnego Funduszu Strajkowego dla członków Związku – uczestników strajku Sofidel Poland Sp. z o.o. Zarząd zobowiązał się […]

Aktualności

Przystanek na drodze do wolności

Uroczyste obchody 46. rocznicy Wydarzeń Czerwca’76 w Ursusie rozpoczęły się 26 czerwca br. Mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Ursusie. Podczas Mszy ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg zaznaczył, że […]

Aktualności

Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych. Kwestionariusz należy przesyłać do dnia 15 lipca 2022 roku. Wypełnione formularze można przesyłać faksem na numer: 22 314 […]

Dołącz do nas

DOŁĄCZ DO NAS!

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego NSZZ „S”? Pracownik nie będący członkiem związku, nie jest ostrzegany przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Pracodawca, który chce rozwiązać z Tobą umowę o pracę, musi poprosić związek zawodowy […]

Aktualności

Partnerzy legitymacji związkowej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na podstawie której członkowie naszego Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego. Poniżej przedstawiamy procedurę i warunki, jakie trzeba spełnić, […]