Aktualności

Porozumienie związkowców z PIP-em

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa podpisała 26 lutego br. Porozumienie w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony pracy z szefami największych central związkowych: Januszem Śniadkiem ? Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność?, Janem Guzem ? Przewodniczącym […]

Brak grafiki
Aktualności

Czy Twój zakład ochrania Solid Security?

Zwracamy się z prośbą do organizacji związkowych o pilne podanie informacji czy wasze zakłady pracy ochraniane są przez firmę Solid Security (z zaznaczeniem: publiczny lub prywatny) na Mazowszu. Rok 2007 rozpoczął się intensywną kampanią antyzwiązkową […]

Brak grafiki
Aktualności

Nauczyciele zawieszą protest

W związku z osiągnięciem części celów zakładanych w akcji protestacyjnej oraz podjęcia rozmów przez rząd, nauczycielska "Solidarność" zdecydowała zawiesić akcję protestacyjną. Ostateczną decyzję związkowcy uzależniają od podpisania rozporządzenia płacowego na 2007 rok na poziomie 5,01 […]

Aktualności

Protest emerytów i rencistów

14 lutego br. emeryci i renciści zrzeszeni w NSZZ "Solidarność" protestowali przed urzędami wojewódzkimi przeciwko projektowi wypłaty jednorazowego dodatku zamiast zapowiadanej wcześniej waloryzacji. Dodatek ten objąłby tylko część emerytów. Nie zwiększyłby też wymiaru świadczenia, co […]

Brak grafiki
Aktualności

Z obrad Zarządu Regionu

Lutowe posiedzenie ZRM poświęcone było głównie budżetowi Regionu Mazowsze oraz sytuacji w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej. Zarząd jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował i przyjął wykonanie budżetu za 2006 r. Wzrost ściągalności składek i dyscyplina wydatków, to […]