Aktualności

STRAJK w AIRBUS się rozpoczął

Drogie Koleżanki i Koledzy, Dziś o 6.00 rano w Airbus Poland S.A. rozpoczął się strajk bezterminowy, w którym pracownicy domagają się spełnienia postulatu podwyżki płac w trwającym sporze zbiorowym o poprawę warunków płacowych a także […]

Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane w skrócie PPK) Czym są PPK? To powszechny i dobrowolny systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników i innych osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jaka podstawa prawna tworzenia PPK? Ustawa o […]