Aktualności

Zapraszamy na szkolenia!

Wiosna to doskonały czas na zdobywanie i pogłębianie wiedzy merytorycznej i praktycznej wykorzystywanej w codziennej działalności związkowej. Dział Planowania i Szkoleń Regionu Mazowsze zaprasza członków  mazowieckiej „Solidarności” do udziału w szkoleniach m. in.  z zakresu […]

Aktualności

Zapraszamy na szkolenia!

Wiosna to doskonały czas na zdobywanie i pogłębianie wiedzy merytorycznej i praktycznej wykorzystywanej w codziennej działalności związkowej. Dział Planowania i Szkoleń Regionu Mazowsze zaprasza członków  mazowieckiej „Solidarności” do udziału w szkoleniach m. in.  z zakresu […]

Brak grafiki
Aktualności

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż dnia 27 marca 2016 r. zmarł nasz były pracownik ś.p. Cezary Jenne.  Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa Prezydium wraz z pracownikami  NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.   Nabożeństwo żałobne […]

Aktualności

Projekt ustawy o związkach zawodowych

W związku z otrzymaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” zwraca się do organizacji związkowych o przesyłanie uwag do ww. projektu. Opinie należy […]

Aktualności

Podaruj Maćkowi 1%

Twój 1% ma wielką siłę. Rozlicz podatek z sercem. Nr konta na darowizny: 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 Cel szczegółowy: Maciek Iwanowski KRS 0000249753 Tytułem: Maciek Iwanowski O przekazanie 1% dla Maćka Iwanowskiego […]

Aktualności

Marcowe posiedzenie ZRM

21 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze. Zebrani podjęli kilka organizacyjnych decyzji oraz dyskutowali nad sprawami bieżącymi. Przed rozpoczęciem narad związkowcy złożyli wiązanki na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na grobach kapłanów […]

Aktualności

Wielkanoc

 Prawica Pana wzniesiona wysoko prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosił dzieła Pana. Ps.118,15-16   Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Niech światłość zmartwychwstania […]

Aktualności

Praca a gospodarka

„Praca a gospodarka” to temat wykładu, z którym profesor ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Żyżyński wystąpił 21 marca br. w ramach spotkania z członkami Zarządu i przedstawicielami organizacji związkowych mazowieckiej „Solidarności”. – […]