Ankieta dotycząca danych statystycznych

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” ankiet dotyczących danych statystycznych stanu oraz liczebności organizacji związkowych.

Kwestionariusz należy przesyłać do dnia 15 lipca 2023 roku.

Wypełnione formularze można przesyłać faksem na numer: 22 314 80 27

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja.mazowsze@solidarnosc.org.pl

Informacje zawarte w kwestionariuszu muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień 3o czerwca 2023 roku.

Kwestionariusz Informacyjny do pobrania

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz