XXXIX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

22 lutego 2024 roku odbyło się XXXIX posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), któremu przewodniczył Dariusz Paczuski Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Podczas tego spotkania omawiano kilka istotnych kwestii.

Pierwszym tematem dyskusji był problem nielegalnych składowisk odpadów oraz kwestia rozliczania wsparcia udzielanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach tarczy antykryzysowej. WRDS podjęła stanowisko w tej sprawie, apelując o wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających sfinansowanie kosztów związanych z rozliczaniem wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy poprzez dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Rada zaapelowała również o pilne podjęcie działań w tym obszarze przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Dialogu Społecznego.

Następnie, przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie poinformowali członków WRDS o nielegalnym postępowaniu z odpadami na terenie województwa. Wojewoda mazowiecki, Mariusz Frankowski, podkreślił pilną potrzebę podjęcia działań na szczeblu krajowym w związku z tym problemem, który obserwowano od kilku lat.

Kolejnym omawianym zagadnieniem było wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027. Marcin Wajda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawił informacje na temat dofinansowania dla 188 jednostek OSP na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Na zakończenie posiedzenia ogłoszono powołanie nowych członków WRDS, którymi zostali Robert Sitnik – I Wicewojewoda Mazowiecki oraz Antonio Carvelli z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz