Ogólnopolska Droga Krzyżowa

26 marca br. ulicami warszawskiego Żoliborza przeszli uczestnicy Ogólnopolskiej Drogi Krzyżowej zorganizowanej przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej oraz Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. W nabożeństwie uczestniczyli parafianie z Kościoła Św. Stanisława Kostki oraz wierni z całego kraju, w tym związkowcy z „Solidarności”. W tym roku przedstawiciele różnych środowisk modlili się „O błogosławione owoce beatyfikacji Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki”.
Dzisiejsza Droga Krzyżowa jest dziękczynieniem Bogu za beatyfikacje ks. Jerzego. Przy każdej stacji w sercu, w duszy, módlmy się, aby ta beatyfikacja przyniosła obfite owoce: wiary, nadziei i miłości w nas samych, w naszych rodzinach, naszej Ojczyźnie – powiedział ks. Zygmunt Malacki, rozpoczynając Drogę Krzyżową. – Niech ta Droga Krzyżowa będzie dla nas modlitwą w wielu intencjach. Ogarnijmy modlitwą całą Ojczyznę, Kościół, całe środowisko ludzi pracy, związek zawodowy „Solidarność”. Każdy przychodzi tutaj ze swoim życiem, życiem nieraz trudnym i bolesnym, pełnym misterium cierpienia. Pamiętajmy o tych którzy w cichości serca niosą swój krzyż. Niech ta droga umocni w nas wiarę i nadzieję – powiedział proboszcz żoliborskiej Parafii.

Od grobu ks. Jerzego kilkumetrowy krzyż nieśli: hutnicy, kolejarze, policjanci, żołnierze, strażacy, energetycy, związkowcy z „Solidarności”, służba zdrowia, samorządowcy, parlamentarzyści, młodzież i harcerze.

Rozważania bazujące na doświadczeniach Polski i Kościoła w naszym kraju oraz całkiem współczesnych wydarzeniach napisał wikariusz żoliborskiej parafii ks. Michał Kotowski. Kapłan zachęcił do uczczenia tych, którzy przyszli z pomocą poszkodowanym, którzy z odwagą bronili innych i nie bali się zareagować na zło.
„Pomyślmy o Księdzu Jerzym i o tych, którzy bronili go, gdy czuł się zaszczuty i osaczony przez zło. (…) Pomyślmy o policjancie, który przed dwoma miesiącami został w Warszawie zamordowany, tylko dlatego, że stanął w obronie dobra wspólnego” – napisał w rozważaniu ks. Kotowski.

Przy kolejnych stacjach rozważając mękę Chrystusa i modlono się w różnych intencjach m.in. o wybawienie o przemocy w rodzinach, w szkołach i na ulicach. Wierni prosili Boga o wybaczenie win przodków, rządzących, pasterzy i całego narodu.

Oprawę muzyczną podczas modlitwy zapewniła orkiestra górnicza z podkatowickich Miechowic.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz