Pikieta Protestacyjna Kolejarzy

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” informuje, że Sekcja Zawodowa Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność” (SZPP) organizuje w Warszawie, przed siedzibą Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. (ul. Wileńska 14a) w dniu 30.03.2010 r. o godz. 11.30 Pikietę Protestacyjną w obronie miejsc pracy.
Protestujemy przeciwko złym działaniom Zarządu Spółki, które wpływają na szkodę Spółki i jej pracowników:
– bezpodstawne i bezprawne działania restrukturyzacyjne spółki
– brak planu zatrudniania w spółce,
– zatrudnianie nowych pracowników do spółki (z zewnątrz), przy jednoczesnym zwalnianiu pracowników dotychczasowych,
– zlecanie pracy na zewnątrz (do firm zewnętrznych), pomimo możliwości wykonania tych prac zasobami spółki,
– przekazywanie pracy przewozowej innym przewoźnikom. jak również rażące zaniedbania i brak reakcji Zarządu Spółki na bieżące problemy istniejące w spółce:
– wypowiedzenie umów o dzierżawy zapleczy warsztatowych, naprawczych oraz pomieszczeń w dworcach kolejowych,
– utrata przychodów poprzez zamykanie kas biletowych , brak dostatecznej ilości punktów odpraw podróżnych, ograniczenie obsad drużyn konduktorskich,
– brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przychodów (dużej wartości), uzyskanych przez drużyny konduktorskie, za sprzedaż w pociągu biletów (w tym okresowych) z kas mobilnych.
Wobec powyższego prosimy wszystkich, którym zależy na dobru Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. o udział w pikiecie i wyrażenie swojego sprzeciwu przeciwko działaniom Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. prowadzącym do likwidacji firmy i utraty miejsc pracy.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz