Informacje z Komisji Krajowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? wobec dramatycznie złej sytuacji w ochronie zdrowia domaga się takich rozwiązań systemowych, które spowodują dostępność świadczeń medycznych oraz zabezpieczą pokrycie kosztów ich realizacji. Poprawa kondycji i wzrost dofinansowania służby zdrowia powinny stać się priorytetem obecnego i przyszłego rządu.

Decyzja nr 296/05

Prezydium KK

ws. podziału środków na wojewódzkie Oddziały NFZ w roku 2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? wobec dramatycznie złej sytuacji w ochronie zdrowia domaga się takich rozwiązań systemowych, które spowodują dostępność świadczeń medycznych oraz zabezpieczą pokrycie kosztów ich realizacji. Poprawa kondycji i wzrost dofinansowania służby zdrowia powinny stać się priorytetem obecnego i przyszłego rządu.

Prezydium KK popiera opinię Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ ?Solidarność? wyrażoną w stanowisku z dnia 9.09.2005 r. w sprawie podziału środków na wojewódzkie Oddziały NFZ w roku 2006 (poniżej).

Prezydium KK oczekuje prowadzenia dalszych prac w kierunku eliminowania nieuzasadnionych dysproporcji w poziomie finansowania opieki zdrowotnej.

 

Stanowisko

Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia

ws. podziału środków na wojewódzkie Oddziały NFZ. w roku 2006

z dnia 09.09.2005 r.

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK podkreśla konieczność zagwarantowania realnego wzrostu środków finansowych dla wszystkich Oddziałów w planie finansowym NFZ na rok przyszły.

 Jednocześnie Rada SOZ podkreśla iż w planie NFZ należy szczególnie uwzględnić zwiększenie środków finansowych dla tych Oddziałów Wojewódzkich, które ponoszą zwiększone koszty z tytułu migracji pacjentów do placówek wysokospecjalistycznych znajdujących się na ich terenie.

Zwracamy również uwagę na konieczność utrzymania dotychczasowych zasad finansowania lecznictwa uzdrowiskowego na poziomie nie niższym niż w roku 2005.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz