Obchody 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

W czwartek 25 listopada 2021 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zorganizowano obchody na okoliczność 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP).

W ramach obchodów rocznicy tych niezmiernie ważnych wydarzeń, w kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została uroczysta msza, której przewodniczył arcybiskup metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Udział w nabożeństwie wzięli: Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni wraz z kadrą kierowniczą uczelni, przedstawiciele Senatu Uczelni, przedstawiciele związków zawodowych PSP a przede wszystkim sami Uczestnicy ówczesnego strajku – bohaterowie postaw i czynów.

 

 

Po zakończonym nabożeństwie, przy grobie ks. J. Popiełuszki, którego posługa w tamtych trudnych chwilach była siłą i nadzieją uczestników strajku i ich rodzin, odbyła się modlitwa i złożone zostały wiązanki kwiatów przez kierownictwo Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz reprezentacje roczników i Przewodniczącego Komitetu Strajkowego WOSP.

Wyrażając szacunek do tamtych wydarzeń, delegacje złożyły również wieniec pod tablicami upamiętniającymi strajk oraz postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które znajdują się przy wejściu do uczelni od ul. Juliusza Słowackiego. W trakcie składania kwiatów w hołdzie bohaterom wydarzeń włączono sygnały świetlne i dźwiękowe w samochodach szkolnej jednostki ratowniczo – gaśniczej.

W dalszej części obchodów w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbyło się okolicznościowe spotkanie, które rozpoczęto złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu PSP, wprowadzeniem pocztu sztandarowego SGSP oraz odegraniem hymnu państwowego.

Podczas uroczystości wręczono okolicznościowe wyróżnienia uczestnikom wydarzeń sprzed 40 lat oraz została opowiedziana historia tych ważnych dni z listopada i grudnia 1981 roku, m.in. przypomniano genezę przebiegu i pacyfikacji strajku. Spotkaniu towarzyszyły prezentacje, wiersze oraz pieśni związane z wydarzeniem.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski KG PSP

źródło

40 lat temu, z 24 na 25 listopada 1981 roku studenci-podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) w Warszawie rozpoczęli strajk okupacyjny wymierzony w komunistyczne władze PRL.
Studenci-podchorążowie nie zgadzali się na podporządkowanie zapisom ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym, które zakładały, iż podchorążowie mogli być kierowani do tłumienia społecznych protestów. W tych trudnych chwilach pociechą, która dawała nadzieję, była posługa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawiacy, rodzice, delegaci z uczelni wyższych i wielkich zakładów pracy gromadzili się pod murami WOSP, solidaryzując się ze strajkującymi. Walka odniosła moralne zwycięstwo, pomimo późniejszej brutalnej pacyfikacji strajku, która nastąpiła 2 grudnia 1981 roku. Studentów i wykładowców siłą usunięto ze szkoły, często bez możliwości powrotu.

Zajęcia wznowiono na początku lutego 1982 roku. Od tego czasu uczelnia nosi nazwę: Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

W czasie protestu kilku podchorążych stanęło po stronie komunistycznej władzy odmawiając udziału w strajku. W późniejszych latach zajmowali wysokie stanowiska w szeregach oficerów pożarnictwa. W większości podchorążowie okazali jednak niezłomność ryzykując wszystko w walce o wolność i honor strażaka. Chwała niezłomnym bohaterom tamtych wydarzeń!

24.11.1981 r.

 • 18.00 – ogłoszenie przez Komendanta WOSP stanu podwyższonej gotowości bojowej, w odpowiedzi na próbę zwołania wiecu przez podchorążych, którzy mieli dyskutować nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, opracowanym pod kierunkiem prof. Resicha.
 • 18.30 – w ciemnym korytarzu zostaje zatrzymanych pięciu podchorążych, padają okrzyki: «stój, bo strzelam».
 • 22.00 – Komendant zezwala wejść na teren uczelni studentom III i IV roku.
 • 23.00 – odbywa się wiec, na którym proklamowano strajk okupacyjny i wybrano Komitet Strajkowy, który opracował zgłoszone przez podchorążych postulaty:
 1. Wprowadzenie poprawki do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, opracowanego przez prof. J. Resicha, na pierwszym posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 27.11.1981 r. do art. 5 pkt 2 (mówiącego o wyłączeniu z ustawy o szkolnictwie cywilnym szkół MSW i MON) – dodać «nie dotyczy WOSP».
 2. Wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób stosujących przemoc fizyczną oraz osób, które o tym decydowały.
 3. Przybycie na teren uczelni Komisji Mieszanej z MSW, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Komendy Głównej Straży Pożarnej w celu podjęcia rozmów odnośnie [do] wysuniętych żądań.
 4. Niewyciągania żadnych konsekwencji w stosunku do osób biorących udział w strajku.

 

 2.12.1981 r.

 • 10.15 – następuje atak na WOSP; grupa specjalna do zwalczania terrorystów, uzbrojona w broń maszynową, otwiera bramy szkoły. Z helikoptera zostaje zrzucona grupa antyterrorystów, która opanowuje uczelnię. Podchorążowie zgromadzeni w auli nie stawiają żadnego oporu.
 • W odwodach ZOMO pozostają oddziały w liczbie ok. 5 tys. milicjantów, przewidziane do użycia w razie stawienia czynnego oporu.
 • Zostają zatrzymani działacze «Solidarności», w tym: Seweryn Jaworski, Marek Hołuszko – Straż Robotnicza. Krystyna Kolasińska – członek «Solidarności» i Komitetu Strajkowego – zostaje pobita i z obrażeniami przewieziona do szpitala.
 • 13.00 – wszyscy podchorążowie zostają przewiezieni na dworce PKP w Warszawie.
 • W godzinach wieczornych grupa 229 podchorążych znajduje azyl w gmachu Politechniki Warszawskiej, w której razem ze studentami tej uczelni strajkuje do 6.12.1981 r.

Fragmenty dot. opisów 24.11.1981 r. i 2.12.1981 r.: Przedruk artykułu „Strajkowaliśmy w WOSP”, który ukazał się w „Biuletynie IPN” nr 11-12(70-71) listopad-grudzień 2006, autor Jarosław Wróblewski (przedruk zamieszczono w publikacji „35. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Wspomnienia”, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2016)

 

 

Fotografia nr 1 Fot. Joseph P. Czarnecki / East News Strajk okupacyjny studentow w Wyzszej Oficerskiej Szkole Pozarniczej, Warszawa, 01.12.1981. N/z: okna uczelni, studenci i transparent informujacy o strajku.

Fotografia nr 2 Fot. Joseph P. Czarnecki / East News Strajk okupacyjny w Wyzszej Oficerskiej Szkole Pozarniczej (WOSP), Warszawa, 01.12.1981 N/z: widok na budynek uczelni i otaczajacy go kordon Milicji Obywatelskiej.

Zdjęcia:https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=21162

źródło

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz