Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie akceptuje trybu oraz wysokości waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli uchwalonej przez Sejm RP w dniu 24 marca 2022 roku. Jesteśmy głęboko oburzeni wprowadzeniem zmian w ustawie Karta nauczyciela poprzez inicjatywę poselską oraz unikaniem dialogu ze stroną społeczną. Zlekceważono powołany przy ministerstwie edukacji Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego nie zwołano od wielu miesięcy.
Podniesienie o 4,4% średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 r. nie jest nawet waloryzacją płac, ponieważ inflacja za okres od 1 września 2020 r. do chwili obecnej wynosi ok. 10%. Jako sarkazm odczytujemy pierwsze zdanie w uzasadnieniu projektu ustawy, w którym zaznaczono, że jest ona realizacją priorytetu Ministerstwa Edukacji i Nauki – zwiększeniem prestiżu zawodu nauczyciela. Nauczyciele są jedyną grupą zawodową w sferze finansów publicznych, która nie korzysta ze wzrostu gospodarczego w Polsce. Uchwalona zmiana ma na celu tylko zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów z 2946 zł do 3077 zł brutto, ponieważ od 1 stycznia 2022 r. zarabiają poniżej minimalnej płacy w Polsce wynoszącej 3010 zł.
Nauczyciele podjęli ogromny trud podejmując się dodatkowych działań podczas pandemii i kryzysu imigracyjnego. Za zwiększenie zadań i olbrzymi wkład pracy, nie otrzymali jednak żadnej rekompensaty.
Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz