Nikt nie jest samotną wyspą. W Warszawie rozmawiano o Katolickiej Nauce Społecznej

28 września w Domu Pielgrzyma AMICUS w ramach VI Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej odbyło się spotkanie pt. „Nikt nie jest samotną wyspą – KNS w teorii i praktyce”. Spotkanie było współorganizowane przez Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.
 Nikt nie jest samotną wyspą. W Warszawie rozmawiano o Katolickiej Nauce Społecznej
/ fot. M. Żegliński

– Solidarność powstała na wartościach chrześcijańskich i opiera swoją działalność o te wartości i Społeczną Naukę Kościoła – mówił do zebranych Grzegorz Iwanicki, sekretarz ZR Mazowsze NSZZ „S”. Odczytał także fragment preambuły statutu Związku.

– Dla nas dla pokolenia, które pamięta lata 80, jest oczywiste, ze Katolicka Nauka Społeczna to podstawa naszego działania. Tym różnimy się od innych związków. Ale do Solidarności przybywa coraz więcej osób, które nie pamiętają historii, pytają co oznaczają te wpisane do statutu wartości chrześcijańskie. Musieliśmy na te pytania zareagować – przekonywał, podając powody organizacji spotkania. Mówił także o tym, że warto te wartości wciąż sobie przypominać.

Podczas spotkania Mateusz Zbróg przedstawił prelekcję pt. „Mam swoje zasady – źródła, zasady i wartości Katolickiej Nauki Społecznej”. – Żadnej zasady nie wolno pominąć. Powinniśmy kierować się nimi w swoim życiu – mówił, wymieniając godność człowieka, dobro wspólne, powszechne przeznaczenie dóbr, pomocniczość, uczestnictwo i solidarność.

– Kościół mówi, żeby wprowadzać zasady w życiu, ale także te zasady nasycać wartościami – przekonywał.

Tomasz Nakielski z kolei przybliżał społeczny wymiar wiary. – Musimy pamiętać, z jakiego fundamentu wychodzimy. Społeczny wymiar wiary to m.in. działania w obronie życia, promocji wartości chrześcijańskich, obrona tradycyjnego modelu rodziny, miejsce dla religii w życiu społecznym, wielowymiarowa pomoc potrzebującym, wspieranie inicjatyw kulturalnych, które są oparte na wartościach chrześcijańskich – wymieniał podczas prelekcji. – Pan Bóg chciałby, żebyśmy zbawienie osiągali we wspólnocie – przekonywał i apelował, by być apostołami, wyjść ze swoją wiarą poza swoje serce, poza dom.

W części praktycznej rozważano zasady KNS: dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości.

W czasie spotkania słowa do zebranych skierował też Waldemar Dubiński, zastępca przewodniczącego ZR Mazowsze NSZZ „Solidarność”, który właśnie przechodzi na emeryturę.

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to, jak przekazują jego organizatorzy, przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką. W tym roku Festiwal odbywał się w dniach 27 i 28 września.

OCEŃ ARTYKUŁ

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz