Komunikat Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego

   W związku z brakiem reakcji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na postulaty zgłaszane  przez  Sekcję Krajową Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ ?Solidarność?, dotyczące  wyrażenia woli przystąpienia  Polski do ?Międzynarodowego reżimu stymulującego konkurencyjność Europejskiego Rynku Obronnego? ? Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ ?Solidarność? postanawia:
Ogłosić od dnia 30 maja 2006 roku we wszystkich zakładach zbrojeniowych POGOTOWIE  STRAJKOWE.

Skarżysko ? Kam., dn. 29.05.2006 r.

K O M U N I K A T
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ ?Solidarność?

     W związku z brakiem reakcji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na postulaty zgłaszane  przez  Sekcję Krajową Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ ?Solidarność?, dotyczące  wyrażenia woli przystąpienia  Polski do ?Międzynarodowego reżimu stymulującego konkurencyjność Europejskiego Rynku Obronnego? ? Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ ?Solidarność? postanawia:
Ogłosić od dnia 30 maja 2006 roku we wszystkich zakładach zbrojeniowych POGOTOWIE  STRAJKOWE.

Akcja protestacyjna polegać będzie na:
– wywieszeniu flag związkowych,
– wywieszeniu informacji o przyczynach protestu
– informacyjnej akcji medialnej.

W przypadku wymiernych efektów protestu, zgodnie z decyzją zawartą w Uchwale nr 2/5/2006 przystąpimy do organizacji dalszych działań protestacyjnych.

Żądamy w trybie pilnym zawarcia Porozumienia w kwestiach:
1. Ponownego rozważenia celowości przystąpienia Polski do Code of Conduct i zapowiedź ewentualnego przystąpienia do ?Kodeksu …? po 2012 r.
2. Wprowadzenie rozwiązań ustawowych pozwalających na zamówienia  w cyklu wieloletnim, przy czym zawarcie umów następować będzie sukcesywnie do 30 grudnia 2006 r.
3. Opracowanie do końca 2006 roku programu mobilizacji gospodarki oraz wniosków w sprawie dotacji celowej w 2007 r., na utrzymanie nieczynnych mocy produkcyjnych i remontowych.
4. Podjęcie decyzji w sprawie przejęcia przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru właścicielskiego nad podmiotami przemysłowego potencjału obronnego.
5. Opracowanie i wdrożenie do końca 2006 r. programu badań naukowych i prac  rozwojowych na rzecz p.p.o.
6. Zagwarantowanie przez Rząd w latach 2007 ? 2010 kwoty 2,5 mld zł. na badania, rozwój i nowe technologie w zakładach p.p.o.
7. Przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w drodze szybkiej ścieżki legislacyjnej tj. do końca 2006 r. Ustawy wprowadzającej prawo holdingowe.
8. Przyjęcie i opracowanie przez Rząd drugiego etapu restrukturyzacji polskiego przemysłu obronnego z uwzględnieniem zasad konsolidacji i koncentracji.

      Uważamy, ze tylko podjęcie takich działań może uchronić polski przemysł obronny wraz z kooperantami przed likwidacją o około 80 tysięcy miejsc pracy.

 Przewodniczący
SKPZ  NSZZ ?Solidarność?
Stanisław  Głowacki

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz