SUKCES NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”- SKŁADKA ZWIĄZKOWA ODLICZANA OD DOCHODU ZWIĄZKOWCA!

W rozliczeniu podatkowym za 2022 r. członkowie organizacji związkowych mogą odliczyć składkę członkowską od swojego dochodu 1)

Odliczeniu podlegają zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty maksymalnie do kwoty 500 zł.

Jeśli wysokość wpłaconych składek była mniejsza niż 500 zł- odliczamy od dochodu całą kwotę , jeśli była większa – odliczamy maksymalnie 500 zł.

Dowód wpłaty powinien zawierać co najmniej :

– dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty składek,

– dane organizacji związkowej, na rzecz której zapłacono składki,

– tytuł wpłaty i data oraz kwota składek.

Takim dokumentem będzie: 

  1. asygnata kasowa „KP” – mały  odcinek wystawiony przez  Skarbnika,  gdy członek organizacji związkowej wpłaca składkę w formie gotówki bezpośrednio do „kasy” związkowej,  LUB
  2. wyciąg bankowy z naszego indywidualnego rachunku bankowego na którym uwidoczniony jest przelew składki na konto organizacji LUB
  3. informacja w PIT-11 umieszczana  obowiązkowo przez pracodawcę, jeśli potrąca składkę członkowską.

 

Dokumenty te przechowujemy – nie dołączamy ich do zeznania podatkowego PIT !!!

Pamiętajmy!  Korzystając z w/w odliczenia,  należy do zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, załączyć PIT /0 – informacja o odliczeniach od dochodu  (przychodu) i od podatku.

 

1)Art. 26 ust.1 pkt.2c i ust.7 pkt.5   ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz