Bartłomiej Mickiewicz spotkał się z wiceministrem Maciejem Wąsikiem i komendantem głównym PSP

1 lutego br. w gmachu MSWiA odbyło się spotkanie z udziałem wiceministra Macieja Wąsika oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka z przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiejem Mickiewiczem. Tematem rozmowy były postulaty zgłaszane przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
fot. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ
fot. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidsarność”

Podczas spotkania omówiono stan prac nad zmianami aktów prawnych dotyczących służby w Państwowej Straży Pożarnej. Sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik przekazał informację o finalizowaniu prac nad zmianą rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP, m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia. Zgodnie z deklaracją z 20 października 2022 roku, przekazaną podczas spotkania z Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz mając na uwadze przedstawione przez KSP NSZZ „Solidarność” postulaty, wiceminister poinformował, że rozporządzenie to zostanie w trybie pilnym skierowane do prac legislacyjnych.

Podczas rozmów wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że planowane jest, aby przepis dotyczący zmian w rozporządzeniu w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, w możliwie jak najszybszym czasie, wszedł w życie.
Podczas rozmowy poruszono i omówiono także szereg spraw dotyczących bieżącej sytuacji w formacji.

Dzień wcześniej 31.01 Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Arkadiusz Przybyła, Dyrektor Biura Kadr st. bryg. Tomasz Zając oraz Stanisław Rybicki spotkali się ze związkami zawodowymi, które reprezentowali przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman oraz Dariusz Łazarczyk i Piotr Pyszko z ZZS Florian.

Tematem spotkania było określenie sposobu rozdziału środków na tegoroczne podwyżki.

Strony porozumiały się co do kształtu tegorocznych podwyżek, a jedynie przedstawiciele ZZS Florian nie zaakceptowali zaproponowanych założeń, w szczególności ustalenia minimalnej wysokości dodatku służbowego, z którego skorzystaliby najgorzej uposażeni strażacy.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz